Ny publiseringsplattform fra ROM

Nyhet 2022

Metode er en ny publiseringsplattform og samlingssted for faglig fordypning og diskursskapende praksis drevet av ROM for kunst og arkitektur. Plattformen skal skape fordypende produksjonsvilkår hvor det knyttes nye faglige bånd mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner – og mellom unge stemmer og etablerte forskere.

_

Ansvarlig redaktør er Ingrid Halland. Redaksjonsrådet består av Victoria Bugge Øye, Gustav Jørgen Pedersen, Anna Ulrikke Andersen, Sara Yazdani, Marie-Alix Isdahl og Anders Rubing.