Publiseringsplattformen Metode publiserer originale essays innen fagfeltene kunst og arkitektur. Metode skal skape fordypende produksjonsvilkår hvor det knyttes nye faglige bånd mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner – og mellom unge stemmer og etablerte forskere.

Ordet ‘metode’ stammer fra gammelgresk og betyr ‘veien å følge.’ I kunst- og arkitekturfeltet refererer begrepet til arbeidsprosessen bak verket og i en forskningskontekst vil begrepet referere til arbeidsprosessen bak forskningsresultatet. Selv om begrepet ofte er knyttet til presisjon, planlegging og posisjonering, innebærer begrepet også det utfordrende, det uforutsigbare og det ukjente. Plattformen Metode av ROM for kunst og arkitektur er et samlingssted for verks- og tekstbasert tenkning innen kunst og arkitektur som bygger på en metode hvor veien er viktigere enn det endelige målet.

Vi inviterer kunstnere, designere og arkitekter til å samarbeide med forskere fra humaniora for å utforske kreative og risikable måter å generere kunnskap på - gjennom ord og verk.

Fagfellevurdering

Alle innsendte artikler blir først vurdert av Metodes redaksjonsråd. Utvalgte bidrag blir invitert til faglige utviklingsworkshops, minimum tre hybride samlinger, hvor forfatterne mottar fagfellekommentarer fra redaksjonsrådet og eksterne fagfeller på bearbeidede utkast. Ved å arbeide med en åpen fagfelleprosess basert på faglig integritet, intellektuell samskapning og tverrfaglige metoder, er målsetningen til Metode å bygge faglig tillit mellom forfattere, redaksjonsråd og fagfeller.

Tidsskriftets åpne, dyptgående fagfellevurderings-metode har som mål å tilby teoretikere og praktikere en diskursiv plattform for å generere original og kritisk tenkning om kunst, arkitektur, design og estetikk som utfordrer konvensjonelle akademiske publikasjonsformater.

Om Metode

Metode drives av ROM for kunst og arkitektur: Ingrid Halland (ansvarlig redaktør), Gjertrud Steinsvåg (prosjektleder) og Solveig Tjetland (redaksjonssekretær). Redaksjonsrådet for 2023 - 2024 består av Dr. Victoria Bugge Øye, Dr. Gustav Jørgen Pedersen, Dr. Anna Ulrikke Andersen, Dr. Wolfgang Hottner og Dr. Gunhild Mathea Olaussen.

Vilkår og betingelser  

Alt innhold publisert på Metode er originalt innhold eid av ROM for kunst og arkitektur og den bidragsyteren, enten det er en kunstner, forfatter, fotograf, osv., med mindre annet er oppgitt. Alt innhold er opphavsrettsbeskyttet og må ikke reproduseres, lagres eller deles uten eksplisitt samtykke fra ROM og den aktuelle bidragsyteren. Hvis du er en kunstner og mener at arbeidet ditt er blitt publisert på denne nettsiden uten tillatelse, vennligst ta kontakt med Metode eller ROM. 

Metode har ISSN nummer: 2704-0550 

-

Metode er støttet av Utenriksdepartementet. Nettsiden et utformet og utviklet av Bielke&Yang.