Ordet ‘metode’ stammer fra gammelgresk og betyr ‘veien å følge.’ I kunst- og arkitekturfeltet refererer begrepet til arbeidsprosessen bak verket og i en forskningskontekst vil begrepet referere til arbeidsprosessen bak forskningsresultatet. Selv om begrepet ofte er knyttet til presisjon, planlegging og posisjonering, innebærer begrepet også det utfordrende, det uforutsigbare og det ukjente. Plattformen Metode av ROM for kunst og arkitektur er et samlingssted for verks- og tekstbasert tenkning innen kunst og arkitektur som bygger på en metode hvor veien er viktigere enn det endelige målet.

Metode skal skape fordypende produksjonsvilkår hvor det knyttes nye faglige bånd mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner – og mellom unge stemmer og etablerte forskere. Tidsskriftets åpne, dyptgående fagfellevurderings-metode har som mål å tilby teoretikere og praktikere en diskursiv plattform for å generere original og kritisk tenkning om kunst, arkitektur, design og estetikk som utfordrer konvensjonelle akademiske publikasjonsformater.

Vi inviterer kunstnere, designere og arkitekter til å samarbeide med forskere fra humaniora for å utforske kreative og risikable måter å generere kunnskap på - gjennom ord og verk.

Metode drives av ROM for kunst og arkitektur: Ingrid Halland (ansvarlig redaktør), Gjertrud Steinsvåg (prosjektleder) og Solveig Tjetland (redaksjonssekretær). Redaksjonsrådet består av Victoria Bugge Øye, Gustav Jørgen Pedersen, Anna Ulrikke Andersen, Sara Yazdani og Marie-Alix Isdahl.

Metode ISSN nummer: 2704-0550 

-

Metode er støttet av Utenriksdepartementet. Nettsiden et utformet og utviklet av Bielke&Yang.