Redaksjonsråd

Ingrid Halland

Ansvarlig redaktør av Metode siden 2022

Ingrid Halland (f. 1988) er førsteamanuensis i kunst- og arkitekturhistorie ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis II Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, hvor hun underviser på PhD programmet. Hun har publisert i Log, Aggregate, og Journal of Design History og i 2021 gav hun ut boken Ung Uro: Unsettling Climates in Nordic Arts, Architecture and Design (Cappelen Damm).

Kjersti Solbakken

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2024 - 2025, redaktør av Volum 3 ‘Currents: Regenerating pasts for the not yet’

Kjersti Solbakken (f. 1984, Valnesfjord) er frilanskurator og skribent basert i Oslo, for tiden utnevnt som kurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) 2024. Hun har tidligere vært engasjert som daglig leder for institusjoner som Kunstnerforbundet, Galleri Format og Fotogalleriet, etablert selvorganisere initiativer i publiseringsfeltet og kuratert utstillinger for en rekke institusjoner og visningssteder som spenner fra kunstnerdrevne visningsrom til gallerier og museer. Utdanning inkluderer MA i kuratorpraksis ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, BA i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo.

Hanne Hammer Stien

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2024 - 2025

Hanne Hammer Stien (f. 1977) er professor i kunsthistorie ved Kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Hennes forskningsfelt er nordlig kunst og visuell kultur. Siste artikkel er «Dealing with Nordic Colonialism: Agency and Othering in two art projects invoking living ethnographic displays» (kommer i Third Text 2024). Stien er bla. medlem i Kulturrådets forskningsutvalg, Lofoten internasjonale kunstfestivals kunstneriske råd og kunstutvalget til det nye regjeringskvartalet. Hun er nestleder i forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA).  

Malin Graesse

Malin Graesse er en norsk kunst-og design historiker bosatt i Oslo og Stavanger. Hun har en doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo der hun også var tilknyttet Oslo School of Environmental Humanities. Graesse er postdoktor i miljøhumaniora ved Universitetet i Stavanger der hun er tilknyttet The Greenhouse senter for miljøhumaniora. Hennes forskningsområder ligger i skjæringspunktet mellom miljøtematikk, kunst og design. Graesse har skrevet og kuratert utstillinger om tekstilkunst, senest med utstillingen «Jobby» (2023) i Guttormsgaards arkiv sammen med kunstneren Ann Cathrin November Høibo. Graesse har mottatt stipender fra blant annet Kulturrådet (sammen med kunstner Annike Flo og biolog Hanna Bjørgaas, 2019), Norske kunsthåndverkere (2016) og Universitetet i Oslo (2016).

Petrine Vinje

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2024 - 2025

Petrine Vinje (f. 1980) er en skulptør og installasjonskunstner som nylig leverte sitt doktorgradsprosjekt i kunstnerisk forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo - KHiO. Vinje har jobbet med interdisiplinære prosjekter med Universitetet i Oslo og Norsk Institutt for Kulturarv, som har ledet til utstillinger, installasjoner i det offentlige rom og spekulativ-estetiske filmer. Hun var prisvinnende kunstner i residence for Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst i Bayern (2015) og har publisert sitt arbeid i kunstner-forskerbøker, som Anthology: Anatomical Theatre (Uten tittel Forlag), eller hennes nyeste; F-U- þ- A- R- K, på sitt nyetablerte forlag O. Petrine Vinje er tidligere styreleder i ROM for kunst og arkitektur og fungerer nå som ROMs gjestekurator.

Gustav Jørgen Pedersen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024

Gustav Jørgen Pedersen (f. 1989) er kunsthistoriker med doktorgrad i estetikk og filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært seniorrådgiver i forskningsavdelingen i Kulturtanken og instituttleder for Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet. Fra 2022 er han forskningsleder på Munchmuseet. Pedersen har gitt ut flere forskningsartikler om samtidskunst og filosofi.

Anna Ulrikke Andersen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024, redaktør av Volum 2 ‘Being, Bathing and Beyond’

Anna Ulrikke Andersen (f. 1988) er filmskaper og arkitekturhistoriker og jobber som førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun har tidligere vært postdoc på Universitetet i Oxford. Hun har en PhD i arkitektur fra the Bartlett School of Architecture, University College London. Som Fellow av Future Architecture Platform 2021 arbeidet hun som kurator av utstillingen ‘Chronic Conditions: Body and Building’ ved artkitekturtriennalen i Lisboa.

Victoria Bugge Øye

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024

Victoria Bugge Øye (f. 1985) er kurator i nyere arkitekturhistorie ved Nasjonalmuseet. Hun har en doktorgrad i arkitekturhistorie og teori fra Princeton University (USA) og en MA i Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture fra GSAPP, Columbia University (USA). Bugge Øye har deltatt i kuratoriske prosjekter for Canadian Center for Architecture, Storefront for Art and Architecture og Lisbon Architecture Triennale.

Wolfgang Hottner

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2023 - 2024

Wolfgang Hottner (f. 1987) er førsteamanuensis for allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært postdoktor ved Freie Universität Berlin og gjesteforsker i Tokyo, Wien og Weimar. Han har en doktorgrad i tysk litteratur fra Humboldt Universitet og har publisert om litteratur fra 1700-tallet til i dag, estetikk og intellektuell historie.

Gunhild Mathea Olaussen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2023 - 2024

Gunhild Mathea Olaussen er en interdisiplinær kunstner spesialisert i rom, dramaturgi og lyd. Olaussen disputerte til doktorgrad i scenografi ved Akademi for Scenekunst i 2021. Olaussen er for tiden ansatt som førsteamanuensis på Kunsthøyskolen i Oslo og formidlingskurator på Galleri F15. Hun er styremedlem i ROM for Kunst og Arkitektur og del av redaksjonsrådet for VIS Nordic Journal for Artistic Research.

Sara Yazdani

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Sara Yazdani (f. 1984) er svensk-iransk kunsthistoriker og kritiker. Hun er førsteamanuensis i kunsthistorie og -teori ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere vært postdoc i kunsthistorie ved Humboldt-Universität zu Berlin. Hun har publisert forskningsartikler i Art JournalAfterimageFlash Art, Artforum InternationalMousse MagazineKunstkritikkArt & EducationObjektiv, og essays i antologier og utstillingskataloger. 

Marie-Alix Isdahl

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Marie-Alix Isdahl (f. 1988) er norsk-fransk kunstforsker og teoretiker basert i London. Hun er doktorgradsstipendiat i kunstnerisk forskning og teori ved Department of Art, Goldsmiths College (UK). Isdahl har vært grunnlegger av SCHLOSS galleri i Oslo, redaktør i Natt&Dag, journalist i Morgenbladet og skriver for Kunstkritikk.

Anders Rubing

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Anders Rubing (f. 1983) er svensk arkitekt og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Rubing ble utdannet på Bergen Arkitektskole (BAS) og er hovedlærer og diplomveileder på samme institusjon. Han er fast arkitekturkritiker i Bergens Tidende og var en av tre kuratorer for den nordiske arkitekturutstillingen ‘Jävla kritiker!’

Rubing er styreleder i ROM for kunst og arkitektur.