Redaksjonsråd

Ingrid Halland

Ansvarlig redaktør av Metode siden 2022

Ingrid Halland (f. 1988) er førsteamanuensis i kunst- og arkitekturhistorie ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis II Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, hvor hun underviser på PhD programmet. Hun har publisert i Log, Aggregate, og Journal of Design History og i 2021 gav hun ut boken Ung Uro: Unsettling Climates in Nordic Arts, Architecture and Design (Cappelen Damm).

Anna Ulrikke Andersen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024, redaktør av Volum 2 ‘Being, Bathing and Beyond’

Anna Ulrikke Andersen (f. 1988) er filmskaper og arkitekturhistoriker og jobber som førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun har tidligere vært postdoc på Universitetet i Oxford. Hun har en PhD i arkitektur fra the Bartlett School of Architecture, University College London. Som Fellow av Future Architecture Platform 2021 arbeidet hun som kurator av utstillingen ‘Chronic Conditions: Body and Building’ ved artkitekturtriennalen i Lisboa.

Gustav Jørgen Pedersen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024

Gustav Jørgen Pedersen (f. 1989) er kunsthistoriker med doktorgrad i estetikk og filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært seniorrådgiver i forskningsavdelingen i Kulturtanken og instituttleder for Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet. Fra 2022 er han forskningsleder på Munchmuseet. Pedersen har gitt ut flere forskningsartikler om samtidskunst og filosofi.

Victoria Bugge Øye

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2024

Victoria Bugge Øye (f. 1985) er kurator i nyere arkitekturhistorie ved Nasjonalmuseet. Hun har en doktorgrad i arkitekturhistorie og teori fra Princeton University (USA) og en MA i Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture fra GSAPP, Columbia University (USA). Bugge Øye har deltatt i kuratoriske prosjekter for Canadian Center for Architecture, Storefront for Art and Architecture og Lisbon Architecture Triennale.

Wolfgang Hottner

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2023 - 2024

Wolfgang Hottner (f. 1987) er førsteamanuensis for allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært postdoktor ved Freie Universität Berlin og gjesteforsker i Tokyo, Wien og Weimar. Han har en doktorgrad i tysk litteratur fra Humboldt Universitet og har publisert om litteratur fra 1700-tallet til i dag, estetikk og intellektuell historie.

Gunhild Mathea Olaussen

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2023 - 2024

Gunhild Mathea Olaussen er en interdisiplinær kunstner spesialisert i rom, dramaturgi og lyd. Olaussen disputerte til doktorgrad i scenografi ved Akademi for Scenekunst i 2021. Olaussen er for tiden ansatt som førsteamanuensis på Kunsthøyskolen i Oslo og formidlingskurator på Galleri F15. Hun er styremedlem i ROM for Kunst og Arkitektur og del av redaksjonsrådet for VIS Nordic Journal for Artistic Research.

Sara Yazdani

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Sara Yazdani (f. 1984) er svensk-iransk kunsthistoriker og kritiker. Hun er førsteamanuensis i kunsthistorie og -teori ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere vært postdoc i kunsthistorie ved Humboldt-Universität zu Berlin. Hun har publisert forskningsartikler i Art JournalAfterimageFlash Art, Artforum InternationalMousse MagazineKunstkritikkArt & EducationObjektiv, og essays i antologier og utstillingskataloger. 

Marie-Alix Isdahl

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Marie-Alix Isdahl (f. 1988) er norsk-fransk kunstforsker og teoretiker basert i London. Hun er doktorgradsstipendiat i kunstnerisk forskning og teori ved Department of Art, Goldsmiths College (UK). Isdahl har vært grunnlegger av SCHLOSS galleri i Oslo, redaktør i Natt&Dag, journalist i Morgenbladet og skriver for Kunstkritikk.

Anders Rubing

Redaksjonsrådsmedlem i Metode 2022 - 2023

Anders Rubing (f. 1983) er svensk arkitekt og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Rubing ble utdannet på Bergen Arkitektskole (BAS) og er hovedlærer og diplomveileder på samme institusjon. Han er fast arkitekturkritiker i Bergens Tidende og var en av tre kuratorer for den nordiske arkitekturutstillingen ‘Jävla kritiker!’

Rubing er styreleder i ROM for kunst og arkitektur.