Deep Surface workshops fall 2022

Gjennom høsten 2022 har 13 norske og internasjonale forskere, kuratorer, kunstnere og arkitekter møttes på hybride workshops på ROM for kunst og arkitektur og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for å utforske overflaters status i samtiden, som en del av Metodes første volum Deep Surface.

Fra tegl til tre

Hva syns du om løsningen da?

Jeg vet ikke om jeg liker tilbygget, det er som om arkitekturen fastlåser forståelsen av museet som noe forhistorisk.

Fra de andre nordmennene

I et fagfelt som planlegger og bygger for alle, er det helt naturlig å stille spørsmål rundt hvem som sitter med definisjonsmakt og hvilke stemmer som blir inkludert og utelatt, og i det hele tatt hvordan inkludering og mangfold spiller inn.