Deep Surface workshops fall 2022

Gjennom høsten 2022 har 13 norske og internasjonale forskere, kuratorer, kunstnere og arkitekter møttes på hybride workshops på ROM for kunst og arkitektur og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for å utforske overflaters status i samtiden, som en del av Metodes første volum Deep Surface.